Gizlilik Güvenlik

Kedi Her Yerde

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) KEDİ-Elektrikli Scooter uygulaması üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. İşbu Sözleşme’nin, KEDİ web sitesi ve uygulamasını veyahut mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı” veya “Sürücü”) tarafından, web sitesi ve uygulama ziyaret edilmeden veya mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamazsınız. Kullanıcı tarafından web sitesi ve uygulama üzerinden Hizmetlerin erişimi ve kullanımı, Kullanıcı ve KEDİ arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer.

KEDİ tarafından, tamamen KEDİ’nin takdirine bağlı olarak, zaman zaman web sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dahildir. KEDİ, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir.

KEDİ, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme’deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

KEDİ-Elektrikli Scooter uygulaması, Kullanıcılar’ın uygulama üzerinden elektrikli scooter kiralama hizmetinden yararlanmalarını sağlayan bir teknoloji platformu olup, KEDİ bu hizmetleri, mobil uygulama üzerinden, belirli lokasyonlardan alınan elektrikli scooterların kullanım süresine göre kira bedeli alınması yoluyla sunmaktadır.

KEDİ Hizmetleri’ni web sitesi üzerinden de sunmaya başlaması durumunda da işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMADAN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

2.1 Taşıt: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan elektrikli scooter tipi araçları ifade eder.

2.2 Ücret: En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, Sürücü’nün kullanım süresine göre belirlenen diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Sürücü’nün ödeyeceği ücreti ifade eder.

2.3 Hizmetler: KEDİ tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i) KEDİ-Elektrikli Scooter mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi, (ii) KEDİ-Elektrikli Scooterlar(“Taşıt” yada “Taşıtlar”), (iii) Aşağıdaki 3.11 maddesi uyarınca Taşıt’ın Sürücü tarafından isteğe bağlı şarj edilmesi ve (iv) tüm diğer ilgili ekipman, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri, ve KEDİ tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.

2.4 Kurallar: Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan veya KEDİ’nin web sitesi veya mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

2.5 Kullanıcı/Sürücü: KEDİ tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için KEDİ-Elektrikli Scooter mobil uygulamasını ve web sitesini kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

3. GENEL KİRALAMA VE TAŞIT KULLANIMI

3.1 Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolmanız ve kullanmanız gerekmektedir. Bir Hesap’a sahip olmak ve Hizmetler’den yararlanmak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız için kimlik doğrulaması sorulabilir. Kimlik kanıtı göstermeyi reddetmeniz durumunda Hizmetlere erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın engellenebileceğini kabul etmektesiniz.

3.2 Kullanıcı hesabı oluştururken KEDİ’ye en az bir tane geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, adresiniz, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı kişisel bilgiler vermeniz gerekmektedir. Hesabınızda, doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgileri sağlamanız halinde, Hizmetler’e erişiminizin ve Hizmetler’i kullanımınızın engelleneceğini kabul etmektesiniz.

3.3 Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan siz sorumlusunuz. Kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişirseniz veya Hizmetleri kullanırsanız mobil ağ verileriniz kullanılabilir. Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. KEDİ, Hizmetlerin ve herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir.

3.4 Sürücü, tek bir kullanıcıdır. KEDİ ve Sürücü bu Sözleşme’nin tek taraflarıdır. Sürücü, bireysel bir kullanıcı olup, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Bulunduğunuz bölgedeki bir Taşıt’ı etkinleştirdiğinizde, bu Taşıt yalnızca sizin tarafınızdan kullanılmalıdır. Etkinleştirdiğiniz bir Taşıt’ı hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanmasına izin veremezsiniz.

3.5 Sürücü, Taşıt kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu kabul etmektedir. Sürücü, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı kullanmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sürücü, Taşıt’ı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel zararlar veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri kabul eder. Sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıt’ın çalıştırılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten siz sorumlusunuz. Sürüş alışkanlığınızı ve fren mesafenizi hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler ve trafik koşulları gibi dış etmenlere göre ayarlamanız gerekmektedir.

3.6 Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz ve Hizmetleri sadece yasal amaçlarla kullanabilirsiniz. Hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmalı, mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamalısınız. Sürücü, Hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul eder.

3.7 Sürücü, Taşıtların günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Taşıtlar aşağıda belirlenen azami kiralama süresinde kiralanmalıdır. Toplam Taşıt sayısı sınırlıdır ve Taşıt uygunluğu asla garanti edilmez.

3.8 Sürücü, Taşıt’ı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen (yeşil sınırlar içerisinde bulunan açık renkli alan) alanlarda kullanabileceğini kabul eder. Sürücü, işbu maddede düzenlenen kuralı ihlal eden bir davranışta bulunması halinde KEDİ’ ya Sözleşme’ de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt’ ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyetini ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt eder.

3.9 Sürücü, Taşıtın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. Sürücü, ilgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Sürücü’nün sorumluluğundadır.

3.10 Sürücü, güvenli bir sürüş için aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder:

3.10.1 Sürüş sırasında, herhangi bir el çantası, sırt çantası ya da başka bir eşya taşımak Taşıt’ın işleyiş güvenliğine ve sürüş güvenliğine zarar verebilir ya da Taşıt’ın dengesini bozabilir. Eğer böyle bir eşya taşıyacaksanız, bu eşyanın vücudunuza tam bir şekilde oturmasını, Taşıt’ı kullanmanız için gerekli yeterliliklerinizi engellemeyecek şekilde taşınması gerekmektedir.

3.10.2 Taşıtın gidonuna ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirmeyiniz.

3.10.3 Taşıt kullanırken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı ya da dikkatinizi dağıtabilecek herhangi bir cihaz kullanmayınız.

3.10.4 Alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli sürüş yeterliliklerinizin önüne geçebilecek herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanmayınız.

3.10.5 Taşıtta herhangi bir ikinci kişi veya çocuk taşımayınız.

3.10.6 Taşıt, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmelidir. Eğer Taşıt kilitlenmezse, yolculuk devam edecek ve yolculuk ücreti sizden tahsil edilmeye devam edecektir. Yalnızca KEDİ tarafından sağlanan kilitleme mekanizmalarını kullanınız. Bunun dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıt’ı kilitlemeyiniz.

3.10.7 Taşıt mutlaka kullanım alanı içerisinde uygun bir yere, ayaklığı açılmış şekilde kilitlenerek park edilmelidir. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye de park edilmemelidir. Taşıt’ı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park etmeniz halinde KEDİ’ye Sözleşme’ de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt’ ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyetini ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt etmektesiniz.

3.10.8 Taşıt, umuma kapalı bir bölgeye park edilemez. Taşıt, mutlaka umuma açık bir yerde görülebilecek bir şekilde park edilmelidir.

3.10.9 Sürücü, Taşıt’ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler için kullanmamayı kabul eder. Sürücü, Taşıtı toprak yol, su kaplı alanlar (normal sürüşü engelleyecek şekilde) veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Taşıt’ı bir ödül ya da kiralama amacı, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul eder.

3.10.10 Taşıt’ın maksimum ağırlık limiti olan 100 kg’ı geçmemelisiniz.

3.10.11 Yetkilendirilmemiş erişim sağlamak ya da Hizmetleri işbu Sözleşme’de belirtilen durumların dışında kullanmak amacıyla Taşıtlar üzerinde onaysız değişiklikler yapılamaz.

HİZMETLERİN KULLANIMI SIRASINDA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİN BİLİNEBİLİR VEYA BİLİNEMEYECEK, ÖNGÖRÜLEBİLİR YA DA ÖNGÖRÜLEMEYECEK OLMASI FARK ETMEKSİZİN TÜM HATALI VEYA KURALLARA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLARI, YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLABİLECEK KAZALARI, İLERİ SÜRÜLEBİLECEK İDDİALARI, TALEPLERİ, ZARARLARI, KAYIPLARI, BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU, MASRAF VE YARGILAMA GİDERLERİNİ, AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

3.11 KEDİ-Elektrikli Scooter, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli taşıttır. Sürücü, Taşıt’ın bir elektrikli taşıt olduğu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıt’ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul eder. Sürücü aşağıdakilerden her birini anlar ve kabul eder:

3.11.1 Taşıt’ın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir (hem yola hem zamana bağlı olarak), ve Taşıt’ın şarj gücü azaldıkça, Taşıt’ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir (ya da bütünüyle sona erebilir).

3.11.2 Sürücü’nün kiraladığı Taşıt’ın şarj gücü seviyesi, Taşıt’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir.

3.11.3 Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı garanti edilmez ve Taşıt, yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

3.11.4 Taşıt’taki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve Taşıt’ı çalıştırmadan önce yeterli olduğundan emin olmak Sürücü’nün sorumluluğundadır.

3.11.5 Sürücü’nün Taşıt’ı şarj etme gücünü kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman hiçbir zaman garanti edilemez.

3.11.6. Sürücü, Taşıt ile toplu taşıma araçlarına binemez.

3.11.7 Taşıt, Sürücü’nün istediği yere ulaşmadan öncesi de dahil olmak üzere, Taşıt kiralama sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir.

Taşıt’ın kiralama sırasında şarjı biterse, Sürücü sürüşü bu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırır. Bunun dışında, Sürücü, bireysel insiyatifine bağlı olarak, üretici onaylı bir şarj cihazını bu amaç için yasal olarak kullanılabilecek bir çıkışa bağlayarak şarj edebilir. Sürücü, Taşıt’ı şarj ettiği bölgeye ilişkin yasal düzenlemeleri kabul eder. Sürücü, Taşıt’ın şarj edilmesinden kaynaklanan her türlü maliyetten, ödemeden, harcamadan, cezadan ve yaptırımdan sorumludur ve KEDİ bunları daha sonra Sürücü’ye iade etmez.

Sürücü Taşıt’ın şarj edilmesinden kaynaklanabilecek her türlü kötü kullanım, meydana gelebilecek hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Sürücü, Taşıt’ı şarj etmeyi kabul ederek meydana gelebilecek tüm riskleri ve tehlikeyi kabul etmiş sayılır ve Sürücü Taşıt’ın şarj edilmesiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma, hasar ya da Taşıt’ın kendisine de dahil olmak üzere, Sürücü tarafından herhangi bir kişinin özel mülküne veya kamu malına verilmiş zarar gibi durumlardan KEDİ’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

3.11.8. Sürücü herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıt’ı KEDİ’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Taşıt’ın çalınmasına sebep olmuşsa Sürücü durumu aynı zamanda 24 saat içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle yükümlüdür. Sürücü, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.11.9. Sürücü, Taşıt’ı teslim aldığı gibi bırakmakla yükümlüdür. Sürücü olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir.

4. ÜCRETLER VE ÖDEME

4.1 Ücretler; kullanım esnasında bulunduğunuz şehir, konum, kullanacağınız Taşıt modeli ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup, bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde görüntülenecektir. Sürücü, Taşıt’ı her bir sürüş başına ücretler ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dahilinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar KEDİ tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olacaktır. KEDİ, ücretleri Sürücü’den (kredi kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) bu Sözleşme’de tanımlandığı şekilde, Sözleşme dışı BDDK lisanslı tüzel kişiler aracılığı ile tahsil eder. Bazı bölgelerde, talep fazlalığı olduğu zamanlarda, ücretlerin büyük oranda artış gösterebileceğini kabul etmektesiniz.

4.2 KEDİ, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve KEDİ’nin her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodları”) oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir. Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılmalıdır, (ii) KEDİ tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) KEDİ tarafından KEDİ’nin herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) KEDİ’nin her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir. KEDİ, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.

4.3 Azami kiralama süresi 24 saattir. Sürücü, Taşıt’ı daha sonra tekrar kiralayabilir. Sürücü, Taşıt’ın kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman kaynaklı gecikmelerin bilincindedir. Taşıt iade edilirken birikmiş kiralama ücretleri Sürücü’den tahsil edilecektir. 24 saat içinde iade edilmeyen (kilitlenmiş ve sürüş tamamlanmış şekilde) Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek olup, bu davranışa ilişkin ceza bedeli 19. Maddede belirlenmiştir.

4.4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Sürücü mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi sunmalıdır. Sürücü, KEDİ’ye bildirdiği herhangi bir kredi kartının ya da ön ödemeli kartın KEDİ tarafından kullanımını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sürücü, KEDİ’ye kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler, KEDİ tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Eğer Sürücü kredi kartından ya da ön ödemeli kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 10 gün içinde, bu durumu KEDİ’ye yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ve söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri KEDİ’ye sağlamalıdır. Sürücü, kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal KEDİ’ye bildirmeyi kabul eder.

5. MÜLKİYET

5.1 Sürücü, Taşıt’ın ve burada belirtilen herhangi bir KEDİ ekipmanının, her zaman, KEDİ’nin özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Taşıt’ı, Taşıt’ın herhangi bir parçasını ya da KEDİ’nin herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Taşıt üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size KEDİ’nin ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını KEDİ’nin önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

5.2 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;

(ii) KEDİ tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

(iii) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

(iv) Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

(vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

6. EK KULLANIM KOŞULLARI

6.1 Güvenlik Kontrolü

Taşıt’ın her bir kullanımından önce, Sürücü işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmelidir: (i) lastiklerin sağlamlığı; (ii) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması; (iii) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği; (iv) yeterli şarj gücü; ve (v) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi. Sürücü, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıt’ı kullanmayacağını ve derhal KEDİ müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini kabul eder.

6.2 Kayıp ya da Çalıntı Araç

Bir taşıt (a) GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa, (b) yolculuğun bitmesinin ardından 10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana kilitleyerek dahi olsa park edilirse, (c) herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir Sürücü tarafından hareket ettirilirse veya (e) KEDİ’nin Taşıt’ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe, Sürücü ve KEDİ kayıp veya çalınmış Taşıtların sorumluluğunun o Taşıt ile yolculuk tamamlamış son kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. Eğer KEDİ bir Taşıt’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, KEDİ, iade ve diğer uygun ceza bedeli ve/veya tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Taşıtın son kullanıcısının bilgisi dahilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü aksiyonu alabilir. Sürücü Taşıtın kaybolduğunu ya da çalındığını KEDİ’ye olabilecek en hızlı şekilde bildireceğini kabul eder.Taraflar, KEDİ’nin veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.3 Sürüş Güvenliği

İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Sürücü’nün sorumluluğundadır. KEDİ, tüm Sürücülerin vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; Snell, CPSC, ANSI veya ASTM onaylı bir koruma başlığı kullanmalarını tavsiye eder. KEDİ, kaskın güvenliği ve kalitesiyle ilgili bir garanti vermez, Sürücü, olay sırasında kask giysin giymesin, Hizmetleri kullanırken meydana gelen bir yaralanmada herhangi bir üçüncü kişinin sorumlu olmadığını kabul eder. Sürücü, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. Sürücü bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir.

6.4 Taşıt Rotası

Sürücü, KEDİ’nin Taşıt’ı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve KEDİ hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Yollar, kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava, trafik veya diğer riskler nedeniyle yolculuk için tehlikeli olabilir

6.5 Hizmet ile İlgili Sınırlamalar

Sürücü, KEDİ’nin herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler, ve yürüyüş yolları dahil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve Sürücü’nün kendisine sunulmuştur. KEDİ, Taşıtları yalnızca bir alternatif olarak sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıt’ı kendi başına kullanabilecek ve bu Sözleşme’nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

6.6 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar

KEDİ, Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde KEDİ bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda Taşıtların uygun olmasına da bağlıdır. KEDİ, Hizmetlerin ve Taşıtların her an uygun olmasının garantisini vermez. Sürücü, KEDİ’nin Taşıt’ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

7. KISITLAMALAR

Herhangi bir zamanda ve Sürücü’nün rızası dışında, KEDİ, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, Sürücü’nün Hizmetleri kullanımını kısıtlayabilir. Bunun yanı sıra, Sürücü, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir, bununla birlikte, (i) KEDİ tarafından herhangi bir geri ödeme yapılmadıkça, (ii) Sözleşme şartları bu Sözleşme’ye uygun olarak devam eder ve (iii) Sürücü üzerinde bu Sözleşme’de belirtilen ek ücretlendirmelere devam edilir. Bu Sözleşme, burada öngörüldüğü şekilde Sürücü’nün herhangi Hizmeti kullanmasını sınırlasa bile, içerdiği koşullar ve şartlar uyarınca, geçerli ve yürürlükte olacaktır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KEDİ, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

KEDİ, kullanıcı bilgilerini Kullanıcı’nın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili makam ve talep ile sınırlı olarak paylaşacağını kabul eder.

KEDİ, Kullanıcı’nın kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.

Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından KEDİ, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. KEDİ’nin yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

KEDİ Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı’nın üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile KEDİ arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

İşbu Sözleşme ile, bilerek, isteyerek ve gayrikabili rücu olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz: (1) Hizmetleri kullanımınızla ilgili videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntünüzü ve sesinizi; KEDİ tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde; tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılarak umuma iletimine izin verdiğinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebiyle KEDİ ve/veya iştiraklerinden, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak veya ücret veya telif ücreti talep etmeyeceğinizi, KEDİ’nin bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınız üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, KEDİ ve/veya iştiraklerinin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınızı diledikleri zaman diledikleri mecrada montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanmalarına rıza gösterdiğinizi, bu nedenle KEDİ ve/veya iştiraklerinden herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

9. FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

KEDİ MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE HİZMETLERİN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNUN SONUCU OLAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, KİŞİSEL YARALANMA VE MAL HASARI DÂHİL HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFİ, HUSUSİ, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN VE SONUCU OLAN HASARLARDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. KEDİ BU TÜR HASARLARIN OLMA OLASILIĞINA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASARDAN, YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ: (i) HİZMETLERİ KULLANIMINIZ, HİZMETLERLE ALÂKANIZ YA DA HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİN VEYA KULLANIMINIZIN AKSAMASI; (ii) KEDİ’NİN MAKUL KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN PERFORMANS GECİKMELERİNDEN YA DA BAŞARISIZLIKLARINDAN, KEDİ SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR ŞEKİLDE KEDİ’NİN HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM HASAR, KAYIP VE HUKUKİ SEBEPLER İÇİN SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2.500 TL’Yİ (İKİBİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI) GEÇEMEZ.

Sürücü’nün, Hizmetleri, Taşıtlar ve KEDİ tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, Sürücü, KEDİ ve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, KEDİ’nin sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetleri sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar”); Sürücü’nün KEDİ Hizmetlerini, Taşıtları veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, sözde ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi “Talep”ten feragat etmeyi, bu taleplerden KEDİ’yi ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olması amaçlanmıştır.

“Talepler”, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, sözleşmeye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, sürücünün ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere) (a) Taşıt kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve bu Sözleşme gibi Sürücü’nün yukarıdaki herhangi bir Hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder.

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Sürücü’nün Hizmetlerden, Taşıtlardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, KEDİ ve diğer İlişkili Taraflar, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Taşıtlar, ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek Sürücü’nün kendi takdirine bağlıdır.

Sürücü, herhangi bir Hizmeti, Taşıtı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, Sürücü’nün ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır.

Riskler ve tehlikeler aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir:

·      Araçlar ve diğer objeler;

·      Yayalar;

·      Trafik akışı;

·      Taşıt ya da Taşıta ait parça işlev bozukluğu;

·      Yol durumu ve kalitesi;

·      Hava durumu;

·      Aracın kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalara uyulmaması;

·      İşbu Sözleşme’de belirtilen yasak eylemlerden herhangi birinin meydana gelmesi;

·      İşbu Sözleşme’de belirtilen gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmaması;

·      KEDİ, herhangi bir İlişkili Taraf, Sürücü veya üçüncü tarafın kusuru.

Sürücü, Taşıtın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Sürücü, Taşıtın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Sürücü, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.

Yasaların izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, KEDİ, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. Sürücü; İlişkili Taraflar ya da Sürücü’nün bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda KEDİ’nin ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

13. TÜM ANLAŞMA

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında KEDİ’nin sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, Sürücü’nün rızası aranmaksızın, KEDİ tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, bu Sözleşme’yi değiştirebilir, düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler yapabilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetlerin kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Sürücü tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. Sürücü bu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. Bu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, KEDİ web sitesinde ve mobil uygulamada bir açıklama yayınlayacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamadan belirtilen ücret ve cezalar, bu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı hükümsüz kılar.

14. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

15. SÖZLEŞMENİN GÖNÜLLÜ OLARAK AKDEDİLMESİ

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve KEDİ adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Sürücü (a) bu Sözleşme’yi okuduğunu; (b) Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve (c) hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, KEDİ tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.

17. BİLDİRİMLER

KEDİ, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, e-posta adresinize e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Hesabınızda belirtilen adresinize yazılı olarak göndererek bildirimde bulunabilir.

Şirketimize destek@kediscooters.com adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz.

18. SÜRÜCÜ KABUL BEYANI

İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum; Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırladığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Taşıt’ın kullanımına aşina olduğumu ve Taşıtı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

18 yaşında veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıt’a binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Taşıt’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum.

19. CEZALAR

İşbu Sözleşme’ de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden sizlere iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranmanız halinde KEDİ, sizden aşağıdaki tutarları ceza bedeli olarak tahsil edecektir. KEDİ’nin ceza bedelini aşan zararlarına ilişkin talep hakları saklıdır. .

·      KEDİ’de Kullanıcı kaynaklı olarak meydana gelecek zararlar;3000 TL’ ye kadar tamir bedeli

·      Çalınma; taşıt bedeli 9000 TL’ ye kadar

·      Park kurallarına aykırı park etme; 100 TL’ ye kadar

·      KEDİ’nin belirlenen alan dışına park edilmesi ve/veya belirlenen alan dışında kullanımı; 300 TL’ ye kadar

·      KEDİ’nin hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da kullanıcı hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi; 300 TL’ ye kadar

·      KEDİ ile toplu taşıma araçlarına binilmesi; 100 TL’ ye kadar

·      Azami kiralama sürelerinin aşılması; 500 TL’ ye kadar

Eğer hatalı bir tespit yapıldığınını düşünüyorsanız açıklayıcı bir metinle destek@kediscooters.com adresine e-posta gönderiniz.